воскресенье, 21 января 2018 г.

Կատարելության ճանապարհին

Ի՞նչ է նշանակում լիարժեք մարդ, արդյո՞ք մենք լիարժեք ենք և ի՞նչը կարող է արգելք հանդիսանալ յուրաքանչյուրի կատարելության ճանապրհին։ Մենք բոլորս միշտ փորձում ենք լինել լավը՝ մեր համար, թե հասարակության։ Շատ կարծիքներ լսեցի լիարժեքության վերաբարյալ։

суббота, 20 января 2018 г.

Մարդու միջի երեխան

   
Ամեն անգամ, ամեն պահի, ես մտածում եմ ապագայի մասին: Ես խելացի եմ, որ կանգ չեմ ուզում առնել, բայց հիմար եմ ավելի, երբ տարվում եմ մտքերով ու մոռանում եմ քայլելու մասին: Չնայած իմ դեպքը մի քիչ ավելի մեղմ է քան մնացած դեպքերը, երբ քայլում-քայլում մոլորվում են:

вторник, 16 января 2018 г.

Պետքն եկած տեղը...

 
 Ես ոչ անհաջողակ եմ, ոչ էլ հաջողակ: Վատը չեմ, բայց լա՜վն էլ չեմ: Ուսերիս վրա գլուխ ունեմ, բայց պետքն եկած տեղը...

понедельник, 15 января 2018 г.

воскресенье, 14 января 2018 г.

суббота, 13 января 2018 г.

понедельник, 8 января 2018 г.